วิทยุออนไลน์ สถานี: 90 rakthai
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 5:59:47 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 1:36:55 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 500/500


Link stream.mp3: http://radio11.plathong.net:8896/;stream.mp3

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: http://radio11.plathong.net:8896