วิทยุออนไลน์ สถานี: 90rakthai
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 1:24:18 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 0:58:10 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 500/500


Link stream.mp3: http://radio11.plathong.net:8896/;stream.mp3

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: http://radio11.plathong.net:8896