วิทยุออนไลน์ สถานี: 90 rakthai
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 0:28:16 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 1:29:39 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 500/500


Link stream.mp3: http://radio11.plathong.net:8896/;stream.mp3
Link PLS file: http://radio11.plathong.net:8896/listen.pls?sid=1
Link M3U file: http://radio11.plathong.net:8896/listen.m3u?sid=1
Link ASX file: http://radio11.plathong.net:8896/listen.asx?sid=1
Link XSPF file: http://radio11.plathong.net:8896/listen.xspf?sid=1
Link QTL file: http://radio11.plathong.net8896/listen.qtl?sid=1

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: http://radio11.plathong.net:8896