วิทยุออนไลน์ สถานี: Shan Online Radio
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 4:32:28 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 2:45:42 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 18/1000


Link stream.mp3: http://radio11.plathong.net:7114/;stream.mp3
Link PLS file: http://radio11.plathong.net:7114/listen.pls?sid=1
Link M3U file: http://radio11.plathong.net:7114/listen.m3u?sid=1
Link ASX file: http://radio11.plathong.net:7114/listen.asx?sid=1
Link XSPF file: http://radio11.plathong.net:7114/listen.xspf?sid=1
Link QTL file: http://radio11.plathong.net7114/listen.qtl?sid=1

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: http://radio11.plathong.net:7114