วิทยุออนไลน์ สถานี: Shan Online Radio
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 8:21:33 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 1:13:18 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 93/1000


Link stream.mp3: http://radio11.plathong.net:7114/;stream.mp3

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: http://radio11.plathong.net:7114